ИЗ „КИСЕЛИ УСМИВКИ” (1996)

Владимир Кирицов

ВАРИАЦИЯ НА ТЕМА

„Моето тяло е моят дом”.
Поетеса

Висок е моят дом, висок,
когато крача по площада.
Пред силни - мил,
пред слаби - строг,
държа на своята фасада.
Неизтощим, неизтощен,
използвам винаги момента
със всичко да ми е снабден
стомаха ми, апартамента.
Какво че моята глава,
че прах тавана е обсебил,
по-важното е онова:
спокоен пост, блага и мебел!


СЪРЦЕ НА ВЛОГ

С книжка влогова в ръка,
вчера влязох в ДеСеКа
и зачаках своя ред
пред гишето номер пет.
Този ден бях изморен,
но опашката пред мен
изведнъж ме ободри -
метър нямаше дори.
Къса беше, ала час
чаках търпеливо аз
и не движех се напред
към гишето номер пет.
О, служителката там
пишеше едва-едвам,
че обсъждаше с една
филма „Песни и луна”.
Щях да викна, да крещя,
но усмихна ми се тя,
нейният прекрасен лик
ме омая в този миг.
Стисках книжката в ръка,
месец бих стоял така,
но нали съм без късмет -
тук дойде и моят ред.
Чух й изведнъж гласа.
Колко лева ще внеса?
Казах с пламнало лице:
- Внасям моето сърце!


ИСТОРИЯ С ШАПКА

В запаса минал генерал,
напуснал базата в Европа
и шапката парадна дал,
да я запазят в гардероба.

Тук тя стояла в нафталин,
а искала пред строй да светне,
но взел я малкият му син
и в парка я забравил сетне.

Открил я в храста градинар
и тъй като бил зле в момента,
той я пробутал в битпазар
за няколко мизерни цента.

И днеска, с поглед замечтан,
сама сред дините и граха,
набучена на прът в бостан,
Европа гледа със заплаха.


БЕЗСЪНИЕ

Когато заспя, сънувам,
че постъпвам на работа.
Домоуправителят на един замък
ми плаща по три лева на час,
за да бъда призрак.
Вероятно до там не пътувам с влак,
защото не е прокарана железница.
Сигурно и със самолет не летя -
шумът на моторите ще ме събуди.
Но това са подробности.
Важното е точно 12 часа
да крача по луксозните коридори
и да плаша уплашените.
Те жадуват за страх,
защото страхът е чувство,
страхът е част от любовта и безстрашието,
от славата и от спокойствието.
Страхуват се маските да не бъдат дръпнати,
страхуват се ордените да не заръждавеят,
страхуват се от високоговорителите,
от спиране на тока, страхуват се…
Пишете, каквото искате.
Страхувам се за това стихотворение.


СМЕШНО СТИХОТВОРЕНИЕ

Разхождах се в гората
сред снежния покой,
но екна в тишината
проточен вълчи вой.

Последната си драма
зачаках вцепенен -
от глутница голяма
бях мигом обграден.

С какво да ги прогоня?
Налитат те отвред!
Ех, в джоба на балтона
да носех пистолет!

Едно стихотворение
оттам извадих аз…
От умопомрачение,
зачетох го на глас.

След няколко куплета
с учудване видях,
че вълците проклети
умрели са от смях.


СМЯНА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Завърши той литература
и го изпратиха в Мадан,
развика се в отдел „Култура”,
та бе преназначен в Чирпан.
Тук нещичко не му хареса
и се премести в Първомай,
а после промени адреса -
замина в Плевенския край.
Но пак се нашият разшета -
за селото не бил „венчан”
и с бързината на ракета,
понесе се към Ихтиман.
Стоял недостоял два дена,
смени колега чак в Балчик,
отиде след това в Елена,
в Троян, Бургас, Белоградчик…

Понеже най-добре познава
той родните ни градове,
по география предава
на столичните класове…


ВАВИЛОНСКО ЕЗИКОТВОРЕНИЕ

Език народен и свещен,
език на мама и на татка,
във вавилонска тиха схватка
ти бе насечен, размножен
в език на газетари,
език на техничари,
на езикотвори
и езикотвари,
та сал балканските овчари
говорят те,
език свещен,
ама до кой ли ден…


СКАЗАНИЕ ЗА БЕЗПОДОБНИЯ
ДАНАИЛ И СТРАШИТЕ
ЛЪВОВЕ

На лъвовете кръвожадни,
оставени нарочно гладни,
в дълбока яма
бил
подхвърлен Данаил,
та интригантства повече да няма.
И заревали зверовете ненаситни…
Три дни след драмата
надвесили се любопитни
да зърнат костите му в ямата.
И гледат: Данаил стои си цял,
а липсват лъвовете-канибали.

Той интриганства между тях създал
и те се там самоизяли.


МОНОЛОГ НА НЕВИННИЯ ЮДА

Вече векове заблуда
пръска се по тоз въпрос!
Вярно е, че аз съм Юда
и че съм предал Христос.
Но ви моля, разсъдете -
аз съм чист като роса!
Бяха силни враговете,
как да се не съглася!?
Страдах при това от задух,
бях останал без пари,
но Го евтино продадох,
подарих им Го дори.
Не като предател низък
Го посочих аз на тях,
а като другар и близък
Го целунах блед и плах.
Пък и знаех - ще загине
като истински герой
и след няколко години
ще възкръсне славно Той.
И сега се просто чудя,
че за мен не вдигат тост -
може ли без мен, без Юда
да се създаде Христос!?


ЕПИГРАМИ


КОНСТАТАЦИЯ

Усвоихме вече ние
древните библейски нрави:
с дясната ръка ме бие,
вятър с лявата ми прави!

СЛУЧВА СЕ

Нашто ширине така богато
внася тенеке - изнася злато.

СЧЕТОВОДНА ГРЕШКА

Заключи се да търси грешката
счетоводителят - с колежката.

АВАРИЯ С ВЕЛМОЖА

Щом му снеха ореола,
лъсна тиквата му гола.

ОБНОСКИ И ПОЛОВИНА

Етикецията знае:
все на „Ви” ни той ругае.

ЦИТАТЧИК

Един цтира Шекспир и Толстой,
друг Пушкин, Дикенс и Фадеев,
а неизменно, в службата си той
цитира нашия началник Пеев.

КОМПРОМИС

Омъжи се за крокодил,
но крокодил с автомобил.

МОЛИТВА

Прости му доносите, Боже!
Та всеки прави туй, що може.