ПРЕДИЗБОРНА ПЕСНИЧКА НА ПОЛИТИЦИТЕ

Никола Герджиков

ПРЕДИЗБОРНА ПЕСНИЧКА НА ПОЛИТИЦИТЕ
(с коментар от автора)

„От утре ние ще сме смели.
От утре. Вярвайте във нас.
Ще бъдем умни, мъдри, зрели
от утре. Вярвайте във нас.

И с гръб към силните съблазни,
от утре, вярвайте във нас,
ще бъдем чисти, непродажни.
От утре. Вярвайте във нас.

От утре ние ще сме честни.
От утре. Вярвайте във нас.
И дните ви ще станат лесни
от утре. Вярвайте във нас.

От утре, с нрави европейски,
ще гоним общия прогрес…”

Но има си закон житейски:
Събудиш ли се, все е днес.


БЪРЗАТА КУЧКА СЛЕПИ ГИ РАЖДА

Приятелчето ми обвърза
една, защото беше бърза.
Ала роди му след това
напълно виждащи деца.


КОЙТО СЕ УЧИ, ТОЙ ЩЕ СПОЛУЧИ

Научен сътрудник в един институт
сега на пазара продава вермут.

Един недоучил се, но тарикат,
от доста години е все депутат.

И даже министър май можел да става,
в живота ни после да ни наставлява.

Та ето защо ви предлагам сега
народната мъдрост да стане така:

„Който сполучи, после той ще ни учи.”