МОЙТА МИЛА БАЩИНИЯ

Райко Алексиев

МОЙТА МИЛА БАЩИНИЯ

Мойта мила бащиния
е при Стара планина -
там живееме си ния
при безкрайна евтиния
и с голяма леснина.

Там народът е работен,
добродушен, милостив,
малко дрипав, малко потен,
но… пък сто на сто грамотен
и безкрайно търпелив.

Там животът е чудесен,
плъзга се като по мед,
там дори да си несвесен,
мож влезна със начин лесен
и в общинския съвет.

Там… ах, там, какво ли няма
и на път, и кръстопът:
жито, ръж, сено и слама,
а пък ум и разум - яма! -
в мозъците ни кипят.

Там от шест мильона люде
всеки днес е кандидат:
умни, щурави и луди
всеки тича и се труди,
за да стане депутат.

И озонът е тъй бистър
там… при Стара планина!
Там дори да си филистър,
можеш стана и министър
с най-голяма леснина.

——————————

в. „Щурец”, г. 6, бр. 270, 11.11.1938 г. Подписано: Козирог


МЪГЛА

Мъгла есенна утрин рано
обвива столицата наша,
мъгла пълзи, мъгла настана
в парламентарната ни каша.

Мъгла на Господ Бог в небето
и на Европа из земите,
мъгла надлъж и шир - догдето
ти виждат днес за днес очите.

Но бойните поля печални
мъгла в кроежите опасни,
мъгла на всички неутрални
във съдбините им неясни.

——————————

в. „Щурец”, г. 8, бр. 360, 3.11.1939 г. Подписано: Козирог


МОЛИТВА ЗА ЗИМНА ПОМОЩ

Който иска хляб и гозба
дай му, Боже,
за кюмур ли има просба -
дай му тоже!

Който депутат ще става,
помогни му,
та разноските, що прави,
възвърни му!

Дай на наши и на ваши
рой мандати
и за всичките адаши
кандидати.

Предвиди ресори важни
и меснети
или… по-големи дажби
във бюджета.

Дай на всички родни братя
хляб, охолство,
та да няма на земята
недоволство.

А на мен - хумористика…
(ако може)
„стой свободно!” - на езика -
речи, Боже.

——————————

в. „Щурец”, г. 8, бр. 364, 30.11.1939 г. Подписано: Щурец


ГДЕ Е РОДЪТ МИ

Питат ли ме где й зората
ме огряла първи път,
питат ли ме где й земята,
що най любя на светът.

Тамо аз ще отговоря
где Балкана в сняг белей,
где на всеки пред очите
ту светлее, ту черней.

Тамо, гдето по наредба
в сряда, петък не блажат,
а пък инак помежду си
пак редовно се ядат.

Тамо где с лъжовна клетва
всеки батакчийски вълк
през закона се промъква
и очиства се от дълг.

Тамо где без жал и милост
спекулантите ловят…
а… цените - утрин, вечер
пред очите ни растат.

Тамо где за далавера
ужка чука се чакъл,
и пак… лесно богатее
всеки, „който е с акъл”…

Тамо где за два мандати
по старинен маниер
има двесте кандидати
и стотина за резерв.

——————————

в. „Щурец”, г. 8, бр. 366, 15.12.1939 г. Подписано: Козирог