ТОДОР БАКЪРДЖИЕВ – „НЕПРОСПАНИ ПРОЗРЕНИЯ”

Излезе от печат новата книга с афоризми на Тодор Бакърджиев „Непроспани прозрения”. Тя е издадена от „Авангард принт”, Русе, 2020 г. и съдържа над 1000 афоризма.