СЕЛСКА МУЗИКА

Йоханес Бобровски

превод: Стефан Бесарбовски

Шапка от главата снел,
в малка лодка съм поел
с четири дъски от чам
и с един букет голям,
и с приятели край мен:
първия надул тромпета,
втория надул кларнета;
сетно сбогом - в сетен ден,
други пък реват на глас,
че късмет съм нямал аз.

Върху черно геранило
вика враната унило,
че такъв ми бил късмета,
че защо ми бил букета,
стигал ми едничък кръст,
ала тресне ли тромпета,
ала кресне ли кларнета,
няма да ме пипнат с пръст
и ще дръпна даже реч,
че съм тръгнал надалеч.

Шапка от главата снел,
в малка лодка съм поел,
поживял и пощурял,
към луната полетял,
и ме мъчи скръб велика,
че тръби за мен тромпета,
че скърби за мен кларнета
и че враната ме вика,
тръгвам - знам къде - в пръстта,
нося й букет цветя!