ПОЕЗИЯ 1948

Никос Енгонопулос

превод: Георги Ангелов

тази година
на всеобщо клане
бе лоша
за поезия:
когато нещо
трябваше
да се напише
то като че ли
се пишеше
на гърба
на некролог

ето защо
моите стихове
са толкова горчиви
(а кога не са били такива?)
и защо
- между другото -
са толкова
малко