ГЕРОИЧНАТА РОЗА

Никос Папас

превод: Георги Ангелов

Гърците воювали
с троянците десет години.

В гимназиалния учебник
на тридесет и втора страница
и досега лежи роза,
и досега с троянците воюва.