Тео Буковски

Тео Буковски (Анастас Иванов) е роден през 1973 г. в гр. Шумен. През 1991 г. завършва Природоматематическа гимназия (профил биология), а през 1997 г. Медицинския университет в София. През следващата година започва работа като лекар във Вътрешно отделение на Общинска болница гр. Костенец. През 1999 г. е началото на специализацията му по вътрешни болести в Александровска болница. От 2000 г. след стартиране на реформата в извънболничната помощ започва работа като общопрактикуващ лекар. През 2010 г. придобива специалност по обща медицина. С писане на художествени текстове се занимава от десетгодишен, като студент е участвал с разкази в конкурсите на името на Павел Вежинов, Атанас Мандаджиев и „Златен Кан”. Първата му публикувана самостоятелна книга е романът „Убийства 4D” (2014). Следват книгите му „4.50 Часът на кошмара” (2014), „… А те изпълзяват нощем” (2016), „9.8 по скалата на болката” (в съавторство с Десислава Шейтанова, 2017). Публикации в съвместни издания: „Разказвачи 2014″- антология на СБП „451 по Бредбъри” - 2015, „Ако бях шеф” - 2015, „Разказвачи 2015″, „Детство” - 2016, „По крилете на гарвана” - 2016. От 2019 г. води ежеседмична рубрика във в. „България днес”, в която се представят български автори, творящи в жанровата литература. Член е на Съюза на българските писатели, на Съюза на писателите-лекари „Димитър Димов”, Клуба на писателите-криминалисти „Саламандър” и Асоциация на младите писатели.


Публикации:


Проза:

ЖИВОТЪТ ПО-КРАТЪК ОТ МИНУТА/ брой 126 март 2020

СРЕБЪРНА МАЛКА ШЕЙНИЧКА/ брой 126 март 2020

КОЛЕКЦИЯ ОТ ГЕНИИ/ брой 130 септември 2020

ПРОВЕРКА ЗА КОРОЗИЯ/ брой 132 ноември 2020