СЛАВИМИР ГЕНЧЕВ – „ОТ МЯСТОТО НА СЪБИТИЕТО”

„От мястото на събитието” е типично свидетелска книга, в която са включени доклади от научни конференции, рецензии за новоизлезли книги на съвременни български автори, кратки репортажи от литературни премиери и есеистични пледоарии за решаващата роля на знаменити книги за формирането на житейските възгледи на цели поколения от рода на четящите хора.
Събитията са илюстрирани с множество свидетелски снимки, повечето авторски, т.е. от автора.