АЗ НЕ ЖИВЯХ…

Бижан Джалали

превод: Георги Ангелов

***
Аз не живях.
Вместо мен
живя поезията!

***
Разочарованието
раздели света на две части:
половината - аз
и половината - светът.

***
Имам думи,
които още не съм й написал,
защото те са по-бели
и от хартията.