НАЙ-КАЗВАНАТА ДУМА

Георги Константинов

Корупция! Най-казваната дума!
И хрупкава като кора на баница…
Сред висшите персони страст безумна:
докопаш ли властта -
кради без граница!

А всички други -
да примигват глупаво.
И да гласуват за грабежите послушно,
по-точно: нека духат супата,
приседнали под кривата ни круша.

И при това -
корупцията вече
наместо гняв и пламенна ненавист,
във хиляди човеци разчовечени
поражда само бяла завист…

И не китайски вирус или свинска чума
вещаят край на тъмната ни орис …
Корупция! Най-казваната дума! -
е името
на страшната ни болест!