ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗДАТЕЛСТВО „БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛ” И ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ В ПЛОВДИВ

МАЛЪК ТЕАТЪР - ПЛОВДИВ
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

ви канят

на ПРЕДСТАВЯНЕ на издателство “Български писател”
и литературно четене, организирано от издателството
в Народно читалище “Христо Ботев”, Пловдив

на 23 февруари 2020 г. от 18:00 ч.

с участието на новоприети членове на СБП и автори, издали книги през 2019 г. :

Асен Димитров - Феликс, Боян Ангелов, Васил Венински, Денчо Владимиров, Димитър Христов, Мария Николова, Минко Танев, Петър Анастасов,
Славка Зашева, Спаска Попова, Стоянка Боянова, представени от Елена Диварова.