НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АЛБЕНА” - 2019

Съвременният бум от антологии, който наблюдаваме напоследък почти се превръща в издателски жанр и току-виж, скоро ще започне да съперничи на някои периодични литературни издания. Несъмнено този вид сборници се е поотдалечил от първоначалния си образ на старогръгръцката дума “цветосъбрание”, букет, защото качеството на творенията не е единственият, а понякога и не задължителният критерий за поместването им в изданието. Днес те могат да бъдат съставяни по регионален, поколенчески, тематичен, времеви, стилистичен, моноавторски и т.н. принципи. Затова считаме, че всяка нова “притурка” към книжния поток се нуждае от известно обяснение за появата си.
Антологията с разкази от националния литературен конкурс “Албена” включва творби на 40 автори, отличени в третото изданието на този литературен форум през 2019 година. Съдържанието на всичките кореспондира със заданието на конкурса за разказ пресъздаващ драматичен женски образ. Обикновено необходимостта от съобразяване с основната идея на един конкурс, предопределя в известна степен и съответното еднотемие на творбите. Тематичното ограничение обаче не попречи на голяма част от участниците в настоящия конкурс да подходят с личен творчески подход към развитието на идеята. Независимо, че основните образи фокусират лайтмотива на форума, сферата на изложените във фабулите събития обхваща широка гама от смисли, които биха отговорили на критериите за участие и в конкурси с друга тематична насоченост. Тази констатация на журито ни дава основание да твърдим, че не малка част от творбите се вграждат в съзидателния процес на съвременния български разказ.
По традиция (вече можем да се позовем на такава) Третият национален литературен конкурс “Албена - 2019″ беше организиран от община Троян и прилежащото към нея читалище “Христо Ботев - 2011″ - Врабево, с подкрепата на фондация “Българска памет” и съдействието на Съюза на българските писатели. В него взеха участие със свои творби 242 автори от България и българската диаспора в Сърбия, Гърция, Албания, Молдова, Великобритания и Нова Зеландия, което за трети път му отреди лидерско място по брой на участниците в този жанр.
Журито с председател писателят Никола Инджов присъди 4 награди и 3 отличия сред близо сто номинирани автори.
Любопитен е факта, че премираните лауреати и в трите издания на конкурса покриват широк ареал от територията на “творческата бохема” у нас, а в последния случай приобщава и автори отвъд него, чрез представители на българската диаспора в чужбина.
Първата награда, присъдена на Валентин Попов за разказа му “Ева 891″, потвърждава за втори път литературната дарба на този млад писател от Плевен, след “Пеперудите и Лайла” в предишното издание на форума.
Майсторски пресъздадени драматични образи на жени, които носят белези от различни епохи населяват и творбите на Милена Крумова от Кюстендил (втора награда), Лъчезар Воденичаров от Ямбол и Валери Какачев от Плевен (двете трети награди), както и разказите на отличените Иглика Дионисиева (Челопеч), Мина Карагьозова (Хасково) и Иван Динев от Тараклия в Молдова.
Членовете на журито бяха единодушни в мнението си за повишените художествени стойности в общото ниво на разказите, в сравнение с предишните две издания на конкурса.
Времето може би ще потвърди тази оценка със заслужено място на някои от тях в жанра на късия разказ от съвременната ни белетристика.

Павел Боржуков-Боржи