МИНАЛИТЕ ДНИ

Карин Бойе

превод: Георги Ангелов

Когато се разболее старец, се събират всички минали дни
и тихо сядат в кръг около леглото му.
Те не ридаят, не скърбят, не стенат,
те тихо кимат и мислят за миналото.
И всеки ще разкаже своята незабравена сага,
и всеки спокойно ще запали свещта, която е донесъл.
И свещите ще горят, отразявайки се в тъмните потоци.
Той ще броди и ще броди под свода на трептящите огньове.