Коста Абрашевич

Коста Абраш или Абрашевич (Коста Абрашевић, Kosta Abrasevic; Коста Абраш), сръбски поет от Македония, е роден на 28 май 1879 г. в град Охрид (тогава в Османската империя) в семейство на търговец. Баща му е сърбин, майка му - гъркиня. Отначало учи в гръцкото училище в родния си град, след което живее и твори в Сърбия, където се преселва семейството му. Учи в гимназията в Шабац, където основава политическо-литературен социалистически кръжок, който издава вестниците „Омиров венац” и „Гърбоня” (сатирично издание). Социалист по убеждения. Пише на сръбски език. Превежда немски поети - Хайнрих Хайне, Макс Кегел, Валтер Хазенклевер, Хофман фон Фалерслебен и Ернест Обенхалд. Стихотворенията му са печатани в сръбските работнически и социалистически вестници „Социалдемократ” (1895) и „Лекар” (1896), а стихосбирката му „Песни” е издадена през 1903 г. от студенти, пет години след смъртта му. Родоначалник на пролетарската социалистическа поезия в сръбската литература. Разболява се тежко от туберкулоза през 1897 г. Умира на 19 г. на 20 януари 1898 година в Шабац, Кралство Сърбия, където е погребан. Превеждан на руски, унгарски, български, албански, румънски език, по някои от стиховете му е създадена музика.


Публикации:


Поезия:

КРЪВТА Е ЧЕРВЕНА…/превод: Михаил Летов/ брой 125 февруари 2020