МАЙОГРАМИ

Мая Цекова

КОГАТО ЖЕНА ХВАНА ЗЛАТНАТА РИБКА

Като в приказката станаха нещата -
хванала Златната рибка веднъж,
изплака желанието си жената:
“Едничко е - да се наспя като мъж.”

——————————

ПРЕДИ И СЕГА

Гледаха мъжете във времената стари
към нас, жените, все лирично.
Днес кой къде ни свари
все ни гледа неприлично.

——————————

ТАКА УЖАСНО Е ДА СИ ЖЕНА

Негодувахме някога - мъжете били от кол и въже,
но бяха си мъже, а днес от близо и далече
все гледаш женствени мъже…
Е, как жена да бъдеш вече?!

——————————

ЖЕНСКИ АРГУМЕНТ В СПОРА
ЗА РАЖДАНЕ НА ИСТИНАТА

Голямата истина се доказва
с добре демонстрирана пазва.

——————————

ДЯДО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ ВЕК

Няма вече ряпа,
дядо във таблета зяпа,
после дядо белобради
любовна стихосбирка взе да вади.

——————————

ПЪТ

Приказвам си, но какво да се прави -
никой не ме слуша,
че от къде си тръгнал, щом го забравиш,
стигаш до кривата круша.

——————————

ЕДИН НЮАНС В ЧЕРНО

Внимавай, момиче, пази се
ми каза шефа бизнесмен,
затвори очи и на мен подчини се,
че да видиш бял ден…

Но аз нали съм си чепата,
показах си мигом рогата,
та му посочих дори и вратата…

А сега ме вижте как с финес
се регистрирам на борсата днес…

——————————

МЪЖКИ ВРЕМЕНА

Чакам да ми се подаде ръка от мъжете…
Те до един ме гледат все във ръцете.

——————————

НАП, АЗ И ДРУГИТЕ

Лесно ми дерат те на мен кожата,
но що не опитат с велможата!

——————————

ПРИНОС КЪМ РАЗРАСТВАЩА СЕ ДИСКУСИЯ

Не знам дали сме за президентска република,
но такъв извод в ума ми напира:
отдавна сме си преТЕНдентска република -
всеки за нещо у нас претендира.

——————————

РАЗГОВОР С МАРИОНЕТКА

Попитах аз една марионетка:
- Как стоят при теб нещата?
- Идеално - тя ми отговори -
ВЕЧЕ СЪМ В ИГРАТА!

——————————

ДО И ПОСЛЕ

Вчера го облякохме във власт,
обеща да върне идеалите.
Днес погледна лакомо към нас…
И ни изяде със парцалите.