В ТЪРСЕНЕ НА ЩАСТИЕ…

Роберт Рождественски

превод: Георги Ангелов

***
В търсене на щастие,
работа,
гражданство
странен обичай в Русия съзрях:
на децата
им дотегна да се раждат.
Вярват,
че ще минем
и без тях.