ДНЕШНАТА КАРТИНА

Георги Константинов

Отгоре гледана,
картината е сложна
и заплетена съвсем:
всеобща криза
без посочена причина…
Отдолу гледана,
картината е ясна като ден:
Малцина
са ограбили мнозина.

3 февруари 2020