ПРЕД ПРОЛЕТ

Боян Балабанов

Още из полето
зимни вихри веят,
още снеговете
светят и белеят!

И земята чака
слънце да огрее!
Да прогони мрака
и да се засмее!

Да запеят птички
в клоните цъфнали.
Бялото кокиче
с смях да ни поздрави.

Мило да заблеят
агънца в кошари.
Песен да запеят
всички божии твари.

Ала из полето
зимни вихри веят…
Още снеговете
светят и белеят!

——————————

сп. „Картинна галерия”, г. 6, кн. 6, 1940 г.