ПРЕДСТАВЯНЕ НА „АЗ ВИЖДАМ” ОТ ПЕТЪР АПОСТОЛОВ

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН САЛОН
„СТАРИННИЯТ ФАЙТОН”

Къща-музей „Димитър Благоев”
София, ул.”Лайош Кошут” №34

ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР

д-р ЕЛЕНА АЛЕКОВА

ПРЕДСТАВЯ

ПЕТЪР АПОСТОЛОВ
И НЕГОВАТА СТИХОСБИРКА
„АЗ ВИЖДАМ”
АВТОРСКИ РЕЦИТАЛ

3 ФЕВРУАРИ 2020 Г., ПОНЕДЕЛНИК, 18.00 Ч.