НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА!

Георги Константинов

Навярно си спомняте вица
за бара със надпис, там сложен:
„Не стреляйте в пианиста!
Той толкова може!”

Възможно е в днешното време
пак нещо подобно да сложим:
„Не освирквайте премиера!
Той толкова може!”

Той може да спретва кризи,
да прави гафове тъпи….

Май трябва ни надпис: „Гръмни се,
избирателю скъпи!”