НИКОЛАЙ ДОРОШЕНКО – „РУСИЯ: ИЗБРАНИ ИМЕНА”

Героите на очерците на Николай Дорошенко, написани в различни години и включени в новата му книга, са писатели, съхранили в себе си именно онзи руски, исторически създал се човешки образ, по чиито свойства може да се съди и за смисъла на руската цивилизация, и за онези особени духовно-нравствени принципи, на основата на които Русия е способна да оцелее и да се развива по-нататък.


Николай Дорошенко. Россия: избранные имена. Статьи. - М.: Редакционно-издательский дом «Российский писатель», 2019.