ВЕСТНИКАРСКИ НОВИНИ

Шарън Олдс

превод: Георги Ангелов

(Родезия, 1978 г.)

Не обсъждайте с мен вестниците.
Виждам новороденото момиченце на моравата,
с главичка като търбухче на паяк,
с тъничката паяжинка на вените по бледата
кожа и следата от удара с щик
в средата на гърдите.
Виждам майка му, пребита,
повалена върху кактус,
растение със сиви шипове
и големи тъмно-червени цветове.
Виждам ръката й, лежаща
върху телцето на детето, толкова тежка
на фона на мъничките ребра.

Не говорете с мен за
политика. Аз не съм сляпа.