СТИХОВЕ НА ЕЛИ ВИДЕВА В СП. „НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ”

В първия брой за 2020 г. на сп. „Невечерний свет” (Санкт Петербург) в новата рубрика „Славянские объятия” са публикувани стихове на Ели Видева в превод на руски поети.