Ацо Гогов

Ацо Гогов е роден през 1971 година в гр. Струмица, Македония. Завършил е „Обща и сравнителна литература” във Филологическия факултет в Скопие. Автор е на три книги с кратка проза и разкази ,,География на дребнавостта” (2009), ,,Единствен идентификационен номер” (2012), ,,Триптихон” (2017). Автор и на есеистична книга за театър ,,Децата на Мнемозина” (2019). Работи като драматург в театъра в гр. Струмица.


Публикации:


Проза:

БРАТ/ превод: Наталия Недялкова/ брой 124 януари 2020

ГОЛЕМИТЕ СНЕГОВЕ/ превод: Наталия Недялкова/ брой 127 април 2020