ИЗ „ДУШАТА НА АДАМА”

Уолт Уитман

превод: Георги Михайлов

Възпявам електрическото тяло,
тълпи от тез, които аз обичам, са край мен
и аз край тях,
те няма да ме пуснат, докато не отида с тях,
за да им отговоря сам,
от тях магията да снема, да ги изпълня с
пълната душа.
И мислите ли вий, че който свойто тяло осквернява,
би могъл туй да скрие,
съмнявате ли се, че който осквернява живи,
не е еднакво мръсен,
с който осквернява мъртви?
Или, че тялото е туй, което е душата?
Но, ако тялото не е душа, душата що е?

——————————

сп. „Листопад”, г. 2, кн. 16-17, 10 юни 1920 г.