ПРОГРАМА В СЛИВЕН ЗА ЧЕСТВАНЕ НА ИМЕНИТИ БЪЛГАРСКИ ДЕЯТЕЛИ

Традиционна е почитта на сливенци, общинското и областното ръководства към богатото културно-историческо наследство на Сливенския край - и особено, към приносите на първостроителите и видните му дейци. Навършващите се през настоящата 2020 година кръгли годишнини от рождението на изявени личности, свързали живота и съзидателния си порив с града под Сините скали, ще бъдат подобаващо отбелязани с вълнуващи инициативи, за чието провеждане община Сливен е изготвила респектираща програма. Тя е осъществена от служителите в отдел „Образование, култура и вероизповедания” (зам.кмет Пепа Чиликова), съвместно с ръководителите на културните институти, учебните заведения и висшите училища в страната и оповестена пред медиите от кмета на Сливен, Стефан Радев.

Гражданите и гостите на града ще сведат чела пред 220-тата годишнина от раждането на създателя на първата текстилна фабрика в Българско - Добри Желязков-Фабрикаджията (1834 г.) и по повод на 200 г. от рождението на народния учител, учебникар и театрален деец Сава Доброплодни, патрон на Регионалната библиотека. Те ще почетат още важни за България събития: годишнини от рождението на поборниците, предводители на чети и съратници в народните борби Хаджи Димитър (180 г.) и Панайот Хитов (190 г.) В програмата е включена инициатива и за отбелязване на изследователските и дипломатически приноси на д-р Симеон Табаков, юрист и краевед, от чието идване на света се навършват 140 години.

Подчертавайки системната дейност по предвидените за годината културни дейности, организаторите осмислят и фундаменталния характер на ядрото от кръгли годишнини през 2020 г., както и ролята им в „културния календар” за постигане на организационните цели, но и на образователните и възпитателните с подрастващите и младите хора-следовници на делото на предците - чрез „дължимото на тези велики българи”, по думите на кмета Ст. Радев.

В структурата на изготвяния за 2020 г. „културен календар” на община Сливен няма да останат без внимание и разширяване - с нови идеи и прояви, утвърдените през годините важни обществени начинания с национален и международен характер: културните празници „Сливенски огньове”, получили възраждането, различните си преображения и въздействие в последните години; театралните прегледи „Магията на вятъра”, Есенният театрален салон, организиран от Драматичния театър „Стефан Киров” в града; Международният фолклорен детски танцов фестивал „Приятелство без граници”, (чиято продължителност - по твърдение на организаторите, през настоящата година се увеличава от 29 май до 1 юни 2020 г, при заявки за участие до 31 януари т.г.)

Комисията по разработване на „календара” отчита с внимание всички значими и рационални предложения за културни изяви, предложени от културните институти в града, от читалищата, учебни заведения, граждани. Вече се осъществява и подготовката за участие на читалищните формации в града и селищата на община Сливен в XII-я Национален събор на българското народно творчество (Копривщица, м. август т.г. ) - при предстоящ подбор на представителни за фолклорната област, обичаи, „продукции” и начинания.

Февруарската сесия на Общинския съвет в Сливен ще разгледа и утвърди документа за културните дейности през 2020 година.

Иванка Денева