25 ГОДИНИ В. „ЛИТЕРАТУРЕН ГЛАС”

Наскоро в града на поетите - Стара Загора, литературната общност тържествено отбеляза юбилейната 25-годишнина на „Литературен глас” - вестник за литература, изкуство и култура. Основан от Д. Б. Митов, който го списва от 1928 г. до 1944 г.
Преди 25 години вестникът се възобновява с издателска помощ от НЧ „Даскал Петър Иванов”, Стара Загора. Главен редактор е Йордан Атанасов, член на СБП, редактори са Красимира Божанова и Румен Стоянов. Издание, което е национална трибуна на духовността.

Юбилярите получиха много поздравителни адреси. Тържеството приключи с литературно четене, което по достойнство откри със своя творба председателят на СБП Боян Ангелов.

С внимание и интерес се изслуша поезия и проза не само от домакините, но и от гости от цялата страна, от участници с награди на името на Николай Лилиев.

Литературното четене, също по заслуга, със своя творба закри Таньо Клисуров, секретар на СБП в Стара Загора.

Нанка Врачева