ЯБЪЛКАТА ПАДНА ОТ ДЪРВОТО…

Аббас Киаростами

превод: Георги Ангелов

***
Ябълката падна
от дървото
и си помислих
за твоето привличане.

——————————

***
Много любовници,
много възлюбени,
но малко
влюбени двойки.

——————————

***
Той
не може нито да чете,
нито да пише.
Но ще каже нещо,
каквото не съм чел
и не е писал никой.

——————————

***
Къде е сега,
какво прави
онази,
която съм забравил?

——————————

***
Винаги
остават незавършени
разговорите ми
със себе си…

——————————

***
Най-сетне
прегърна луната
черният облак!