ХРИСТОВО ДРЪВЦЕ

Йордан Стубел

Сред гората расло нашироко,
чак небето стигнало високо.
По Игнажден, като ангел чисто,
клоните му цъфнали сребристо -
клоните му цъфнали богато,
само бисер, само златно злато.

Затова над него е изгряла
чудната звезда лъчисто-бяла,
затова сега сама самичка
кацнала е на дръвчето птичка,
кацнала е и набожно пее,
сякаш малка люлчица люлее…
Тази песен на света обажда,
Млада Бога тая нощ се ражда.

——————————

сп. „Венец”, г. 14, кн. 3, декември, 1936 г.