НОВОПРИЕТИ ЧЛЕНОВЕ НА СБП - ДЕКЕМВРИ 2019 г.

Прием декември 2019 г.

ПОЕЗИЯ:

КРИСТИАНА ДОБРЕВА - СТАНКОВА
(Кристиана Добромирова Добрева - Станкова)
АНАМАРИЯ ДОНЧЕВА КОЕВА
ИВАН АНГЕЛОВ ВЪРБАНОВ
СЛАВКА БОРИСОВА ЗАШЕВА
СПАСКА ИВАНОВА ПОПОВА
КАТЯ КРЕМЗЕР
ИВАН ИВАНОВ НЕЧЕВ - ЙОАН
СТЕФКА ДОЙЧЕВА ПОПОВА
МАИР ИСАК СИДИ
ЕЛКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯ ПЕТРОВА БЕГОВА
РАДИ ДИМИТРОВ РАДЕВ

БЕЛЕТРИСТИКА:

МАРТИН АТАНАСОВ РАЛЧЕВСКИ
ЮЛИАН АЛЕКСАНДРОВ РИЗОВ
СТЕФАН КОСТАДИНОВ РИКОВ
АЛБЕНА ДЕКОВА

ПУБЛИЦИСТИКА, ДОКУМЕНТАЛИСТИКА:

МАРИАНА РАЛЧЕВА ПРАМАТАРОВА
ВЛАДИМИР АРДЕНСКИ
СИМЕОН ДИМИТРОВ

ХУМОР И САТИРА:

ПЕТЪР ТИМОНОВ ВАНЧЕВ (ПИТЪР ПОЛ)
АСЕН ДИМИТРОВ - ФЕЛИКС
ДЕНЧО ВЛАДИМИРОВ

ДЕТСКА ЛИТЕРАТУРА:

РАЙНА НЕДЯЛКОВА (РЕНИ НЕД)