АФОРИЗМИ

Мая Цекова

ИЗРЕЧЕНИЯ ЗА ДОМАШНО ЧЕТЕНЕ

Да обичаш не е задължение. Да обичаш задължава.

Пред лекичка женичка всеки мъж се тежкари.

Хранете се здравословно - не се яжте помежду си.

В семейното огнище всеки чака от другия да извади кестените от огъня.

Ефикасността на работата може само да мечтае за ефикасността на мързела.

Оглупявайте спокойно от любов, момичета. Оглупяването говори за наличието на ум.

Всеки, сметнал за свое право да забрави откъде е тръгнал, рано или късно стига до кривата круша.

От животни сред хората ми идва да хвана гората.

Душата замръзва, разгорещи ли се материалното.

——————————

ПАРАДОКСИ

Природата не търпи празно пространство - там, където изтичат мозъци се наместват задници.

Какво от това, че работата ти е в кърпа вързана, когато всеки с връзки може да ти я развърже.

Във свят, в който всеки има своя истина, Лъжата живот си живее с късите си крака.

Всяка плешива мисъл се смята, че блести.

Човек, който не знае да лае, хапят го.

Ако кралят развеселява народа, настъпило е шутовско време.

Когато на Тоягата й се завърти главата, тя започва да се мисли за дърво, от което правят цигулки.

Не си ли наше куче, кучета те яли.

Никой не избира за своя дясна ръка човек с две леви ръце.

Видят ли, че стискаш зъби, всеки ти се озъбва.