ОТЛИЧИЕ И ПРИЗНАНИЕ ЗА В. „ПРИЯТЕЛСТВО” ПО ПОВОД 25-ГОДИШНИНАТА МУ

Високо е признанието за вестника от ръководството на СБЖ с думите, определящи го като „верен на Истината - закон Първи в журналистиката”. И с оценката: „Вашето издание спечели авторитета и уважението на широка читателска аудитория с разнообразна информация за живота в Русия и достойнствата на братския руски народ, утвърждава с разработваните теми ценността на истинското приятелство - нашето най-голямо богатство ”
Вестникът бе награден с високото отличие - „Медал за принос и укрепване на дружбата между народите” на Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД в България.
Главният редактор на вестника Денчо Владимиров е награден с Почетния знак на Федерацията за дългогодишната му работа по основаването и издаването на медията и неговия принос за развитие на дружбата с народите на Русия и ОНД.

в. „Приятелство”