АЗ, БЪЛГАРИНЪТ

Андрей Андреев

Имам си родина и над нея
денем грее синьото небе.
Никола Вапцаров

Макар сърцето ми да пази
и спомени за чест и слава
и през горчилка и омрази
да брани своята държава,
макар понесен от потопа
на европейската идея,
аз, гражданинът на Европа,
в неевропейски век живея.

На дявола ли ветровете
в земите ни най-често духат
и в нощите на вековете
посяха злоба и разруха,
та в бденията на живота
и в кръговрата му неспирен
в неевропейски дом работя,
в неевропейски гроб умирам.

Какво сърцето ми да помни
и как душата ми да гледа,
че друг в земите ни изконни
празнува своята победа,
друг някой - с ярост неприкрита
обрал и малкото ни лаври -
да прави помен с чужда пита
и с чужди скърби да се гаври.