ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА „МОЯТ ВАПЦАРОВ” ОТ ПЕТЪР К. СТОЙКОВ

На 13 декември 2019 г. /петък/ от 17.00 часа в къща-музей „Никола Вапцаров”, град София ще бъде представена книгата “Моят Вапцаров” от Петър К. Стойков.
„Повече от 10 години авторът се готви за тази книга - методично проучва архиви /Военноисторическия във Велико Търново, ДАА в София, притежанията на музеите/, среща се с вапцароведи и наследници на поета, набавя си всички изследвания и спомени, посветени на жизнебитието му.
„Петър К.Стойков е написал една концептуална книга, в която основният тезис е дълбоко хуманистичната, християнската съпротива срещу смъртното наказание.” - казва литературният историк и критик, главен уредник на къща-музей „Никола Вапцаров”  Катя Зографова.
„По избраната от него тема Петър К. Стойков е подходил изключително добросъвестно. Отделил е място на различни, понякога коренно противоположни мнения за личността и делото на Вапцаров, за неговата жертвоготовност и мястото му в съзнанието на българския народ днес. Книгата е богато илюстрирана с факсимилета на документи и снимки от времето, за което става дума.” - Георги Н. Николов - литературен критик.
„Покрай съдбата на Вапцаров, авторът умело ни води до неизбежното сравнение между прилагането на Закона за защита на държавата и Закона за защита на народната власт. Представя ни безсмислената им жестокост и „приноса” им за обезбългаряването, за безумното ликвидиране на част от българската интелигенция …” - о.з. капитан II ранг Атанас Панайотов, доктор по история, главен редактор на „Морски вестник”.

Заповядайте!