КЪМ ДЯДО МРАЗ

Александър Земни

Жесток не бивай, дядо Мраз,
не бивай зъл към нас!
В презнощ до наший дом не спирай,
в прозорци не припирай!
Не вей през счупени стъкла
дъх леден, студ, мъгла:
че тук, в постеля тънка, мръзнат
две братчета невръстни…
За огън нямаме дърва,
от студ боли глава:
и татко нямаме, и мама -
умряха те и двама…
Над нас смили се, дядо Мраз!
Иди далеч от нас -
там, дето няма бедност тежка,
ни участ зла човешка!

——————————

сп. „Картинна галерия”, г. 6, кн. 3-4, декември 1939 г. - януари 1940 г.