НИКОЛА ФИЛИПОВ – „НЕ САДИ ЛОЗЕ ГОЛЕМО!”

Драги читателю,

Ако нещо съм постигнал на този свят, то е плод на ума и ръцете ми! Не съм наследил богатство от заможни предци, нито съм ползвал привилегии на син на „активни борци против фашизма и капитализма” или на „пострадал от комунизма и тоталитаризма”. Четвърто дете съм в бедно, безимотно семейство на работници - бежанци от Егейска Македония.
Работил съм известно време организационна работа в Градския комитет на Комсомола в Асеновград. Хората мислят че тогава сме ползвали само привилегии, а за съпътстващите проблеми и трудности дори не подозират.
Бил съм учител и научен работник, работил съм и като инженер в чужбина.
В тази моя книга съм заменил някои от имената и някъде съм ползвал инициали, за да спазя законите и да не обидя някого. Но случките от различни места и различно време съм предал „едно към едно”, както биха се изразили някои.
Приятно четене!

Авторът


Никола Филипов. Не сади лозе големо! FastPrintBooks, Пловдив, 2019 г.