Владимир Кирицов

Владимир Христов Кирицов (Володя, Остър молив, Пешкин) е роден през 1925 г. в град Кула, в семейството на учителка по математика и железничар. От малък живее в Плевен, където завършва средното си образование и изкарва военната си служба. След това е студент в Юридическия факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Работи като стажант и адвокат в Плевен. Публикува сатирични стихове в ежедневниците и периодичните издания на региона и столицата. Първата му книга “Кисели усмивки” излиза в издателство “Народна младеж”, 1962 г. Пак там вижда бял свят и книгата му “Трапецът на смъртта”, 1970 г. Същата година библиотека “Стършел” издава сатирични стихотворения и фейлетони на Кирицов в съавторство с Х. Челебонов – “Силата на любовта”. Варненското издателство “Г. Бакалов” пуска книгата му “Библейски отгласи” – сатирични стихотворения. Тази книга почти веднага е иззета и претопена. Последната, приживе, книга на Владо Кирицов е “Една цяла година”, с проза за деца, издадена в библиотека “Ян Бибиян” на изд. “Народна култура”. След продължително и тежко боледуване Владимир Кирицов умира на 1.12. 1971 г. на 46 години. Посмъртно са отпечатани две негови книги: “Мамут под микроскоп” (1996, съставител Калин Донков), издадена по повод 25 години от смъртта на поета. През същата година Клубът на сатириците в Плевен също издава книга на Кирицов със заглавие “Кисели усмивки” (избрана поезия), както се е наричала първата му книга.


Публикации:


Поезия:

ПОЕТИЧНО/ брой 13 октомври 2009

ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА НЕВРЪСТНИЯ САМСОН/ брой 14 ноември 2009

УРОК ОТ МЕЧКА/ брой 56 ноември 2013

ВЕНЕЦ ЗА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ/ брой 60 март 2014

КРОС/ брой 61 април 2014

ЕПИГРАМИ/ брой 63 юни 2014

ЛЪЖА С ОПАШКА/ брой 87 септември 2016

БАЛАДА ЗА БЛУДНИЯ СИН/ брой 91 януари 2017

ИЗ „КИСЕЛИ УСМИВКИ” (1996)/ брой 127 април 2020


За Владимир Кирицов:

КАЛИН ДОНКОВ: БЪЛГАРИНЪТ ДА ПУСКА НА СВОБОДА ХУБАВИТЕ СТИХОТВОРЕНИЯ…/ интервю на: Татяна Любенова/ брой 14 ноември 2009