ЛЪЧЕЗАР СЕЛЯШКИ – „СЛОВЕСНИ КРЪГОЗОРИ”

Книгата „Словесни кръгозори” с подзаглавие „За/ от Лъчезар Селяшки” (издателство „Ерго”, София, 2019 г., стр. 408) е юбилейно издание, което съдържа три раздела: литературна критика, интервюта, писма и посвещения. Първият раздел включва рецензии за почти всички издадени досега (в у нас и в чужбина) 21 книги на Лъчезар Селяшки с поезия, проза и литературна история. Ето и няколко имена на рецензенти: проф.дфн Иванка Мавродиева-Георгиева, Надя Попова, Красимира Кацарска, проф.д-р Илия Конев, Валентин Караманчев, проф.д-р Цветан Ракьовски, Анжела Димчева, Кънчо Великов, Благовеста Касабова, Велин Георгиев, Ирена Т. Грабовецка, проф. Даниеле Джанкане. Вторият раздел включва седем интервюта, публикувани преди това в различни периодични издания, а последното, най-обемното, озаглавено „Преводът - разкриване на нови кръгозори”, е публикувано в книгата на Емил Басат „За Полша с любов. Българските гласове на полската литература” (изд. „Парадигма”, София, 2018). Последният раздел съдържа писма от и до Лъчезар Селяшки. Кореспонденцията е така подбрана, че да осветлява преди всичко състояния, човешки взаимоотношения и въпроси, свързани с творчески идеи, размисли, преценки и рефлексии. Книгата съдържа и приложение, състоящо се от фотографии. „Словесни кръгозори” е равносметка и памет за интересния и осмислен творчески път на един поет, писател и преводач.