ЛОЗАН ТАКЕВ – „СПАСЕНА ПЕСЕН”

„Спасена песен” е 74-та ми изповед на хартиен носител. Толкова, колкото стават и годините ми в близките месеци …В нея са включени най-новите ми текстове. В раздела „Памет” събрах съкровени посвещения в памет на Виолета Гиндева, Любомир Левчев, Евтим Евтимов, Любка Рондова, Иван Ласкин, Божидар Димитров, Бисер Киров, Боян Петров, Виктория от Русе, Вели Чаушев, доктор Асен Златев, Петър Междуречки, Стефан Нинов, Христофор Иванов, Вене Сотиров и много други, преселили се в отвъдното, но оставили следа на земята.

„Спасена песен” има и раздел с най-новите сатирични сюжети в лозанките, писани мигове до влизането на ръкописа в печат, който се надявам да бъде представен отново предварително в литературния клуб на „Леге” 10. Малко преди него съчиних и експресна книга с „Имам решение в 56 страници с нови лозанки” - самоиронично намигване към отминалите вече Местни избори през 2019 година. На тази премиера ще представя още три по-нови, излезли преди това книги: „Антология 73″, „Личен избор” и „Джакпот в лаптоп”.

Купуването и продаването на стихове не е престъпление…