ПАВЛИНА ПАВЛОВА – „БОЯН МАГА – СИНЪТ НА СИМЕОН”

Това е книга за истинската история на България - потулвана, преиначавана, заличавана, грубо фалшифицирана… Но истината непременно си намира път и всичко си идва на местата, благодарение на артефакти, излезли изпод земята през последните 30-ина години, които по нов начин осветляват древни исторически извори.
От този роман ще научите много за историята ни като народ с хилядолетни корени; интересни детайли от зараждащото се християнство и неговото първо разпространение по нашите земи от апостолите на Христос; защо българският език е признат за четвъртия, на който да се извършват служения и да се превеждат библейски книги; какви са били нашите славни владетели, царствали над една от трите империи в Европа по онова време; каква е ролята на княз Вениамин Български, брат на цар Петър Велики, на св. Иван Рилски и син на цар Симеон Велики за създаването на богомилството по нашите земи, а след това разпространено по цяла Европа от него и последователите му. Същото това богомилство, изиграло огромна роля за Реформацията и Възраждането, защото пораждат Хусизма и подготвят Ренесанса. Всъщност лозунгът, издигнат от Великата Френска революция “Свобода, равенство, братство”, е прокламиран за първи път от Боян Мага и неговите последователи, като е премахната последната му част - “Свобода, равенство, братство чрез Христовата Любов!”

Книгата е луксозна - 544 стр., формат 70х100, отпечатана на бяла офсетова хартия, с цветна твърда корица. Цена: 30.00 лв.


Павлина Павлова. “Боян Мага - синът на Симеон”- исторически роман, 2019 г.