ПЕСЕНТА НА СЪДБАТА

Оле Сарвиг

превод: Георги Ангелов

Чувам странна песен
от прозореца -
сякаш пее нечия съдба
с разпуснати коси
на ледената улица.