НАТУРАЛНИТЕ СТИХОВЕ…

Салават Кадиров

превод: Георги Ангелов

***

Натуралните стихове
се отличават от изкуствените
не по набора от думи,
а по подбора на чувства,
когато ти се иска да плачеш
над това, което е невъзможно
да се предаде с думи.


***

Като дете живях в интернат,
а днес - в интернет,
където всичко е така, както там -
никой не ме обича,
но аз не плача,
защото съм се научил
да търпя живота
още в интерната.


***
сърдечноболните старици
съжаляващи котки и пияници
се страхуват от трезви богаташи


***
държавата не обича
чиновниците ненавиждат
народа - сирак


***
тъжна старица отива
на екскурзия в магазина
да види колекция от колбаси


***
жителите на московската страна
идвайки в нашия пущинак
се учудват колко сме бедни


***
Господи, казах, Господи!
И всички разбраха,
колко ме е страх.

Боже мой, възкликнах, Боже мой!
И всички се досетиха,
колко съм отчаян.

О, Всевишни, се помолих, о, Всевишни!
И всички чуха
как моля за щастие,
отчаян от страх
да не изгубя вярата си.