ДВАТА ОБЛИКА

Зигмунт Декерт

превод: Ваня Ангелова

Тази чернота
е само за гарваните,
които хранят в разораното поле
спомените.
Ще отлетят като буци пръст,
вкаменени от потта на слънцето.
Ще се върнат с крясък черните
в утринната роса на поляните.
Уплашени от зеленината на тяхната усмивка,
ще отлетят към гнездата,
скрити в розовата студенина
на пробужданите от слънцето
спомени.