КОЛОНИАЛНО

Георги Ангелов

Изглежда вече, че ще е до гроб
този принцип в нашата държава:
и правото да се наричаш роб
се завоюва
и се отстоява.