НЯМА

Туко Рамирез

Най-употребяваната дума у нас е думата „няма”.

В здравеопазването няма заплати, няма направления и лекарства, няма лекари, а някъде няма изобщо болници.

В армията нямането е по-добре: там няма само военослужещи, самолети, кораби, храна, облекло и обувки. Всъщност в армията освен казарми, няма и армия.

В животновъдството няма животни. Например няма прасета, крави, овце и кокошки. В саламите няма месо, да не говорим, че в млякото вече няма и мляко. В селското стопанство няма плодове и зеленчуци. В транспорта няма добри пътища и нови автомобили. Пенсионерите нямат добри пенсии, а в селата пък няма пенсионери. В народното събрание няма достойни политици, а в общините няма некорумпирани кметове. На стадионите няма публика, защото няма футболисти, обаче отдавна няма и футбол.

Нямане има във всички обществени сфери, но в медиите това нямане няма да го видите. Там нямане - няма.

Няма лабаво!