ВЕЛИЧИЕ

Светлана Йонкова

Непобедимите пространства света засипват с пустота.
А можеха да пращат химни, звезди и детски въртележки!
Безсилни ли са да го сторят? Защо не бранят любовта?
Или невидим, Бог се мъчи чрез мрака да ни каже нещо?
Или законът е такъв, че след всеки ден настъпва нощ -
и пред творбата си и Бог е безсилен, а светът - обречен…
Величието на човека не е в трагичната му мощ,
а в смелостта му да остане и в преизподнята човечен.