СПОМЕНИ

Мирослава Привер

превод: Ваня Ангелова

натрупване на мисли
как да ги разместим
да ги запишем в паметта
да изхвърлим злото
да запазим доброто
в дълбините на сърцето
за да запазят младостта
да наситят с топлота
поредния ден