СЛЕД СЪБУЖДАНЕТО…

Хосе Анхел Валенте

превод: Георги Ангелов

***
След събуждането,
докато ти стоеше
на прага на деня,
аз написах думи
върху твоето тяло.

После се появи нощта и ги изтри.
Но ти все така ме познаваше.

Тогава запазих
с един дъх
същите думи
върху твоето тяло
и всеки, който се докосваше до тях -
бе изгарян от светлината им.