ЗАЕДНО С ГЬОТЕ…

Вера Чижевска

превод: Георги Ангелов

ЗАЕДНО С ГЬОТЕ…

Господин Гьоте,
какво ви караше да казвате
на хулителите на Наполеон Бонапарт:
«Оставете на мира моя император!»?

Нали имахте СВОЙ император!
Вие предано служихте
на Ваймарския херцог Карл Август,
който беше и Ваш близък приятел,
и Ваш щедър меценат,
и горещ другар в мъжки игри.

«Квинтесенция на човечеството» -
не е ли твърде силно казано
за Наполеон, господин таен съветник?
Забравихте ли
как на аудиенция в Ерфурт
той дори не Ви покани
да седнете?!

Или Ви поласка фразата му,
изречена пред външни лица:
«Ето, това е човек!»?

Или това, че във военната походна библиотека
навсякъде го следваше «Младият Вертер»?

А може би, специалния поздрав,
който Ви изпрати императорът,
преминавайки с прост екипаж през нощния Ваймар,
спасявайки се с бягство от Русия?

…Пленникът на остров Света Елена
така и не научи, че Вие продължавате да носите
Ордена на Почетния Легион.
Иначе би могъл да затвори устата на всеки
Ваш хулител:
- Оставете на мира моя Поет!..

——————————

*Орденът на Почетния Легион бил учреден от императора през 1802 г. като Знак за отличие за военни или граждански заслуги (бел. автора).


***

Внука го
носеха на ръце
отначало бабата,
после дядото,
после пак бабата
и така -
през целия път.

Синът
гледаше със снизходителна усмивка
двамата стари Колумбовци,
които бяха щастливи
с откриването
на новия смисъл в живота.


***

Поетите пишат и пишат
за едно и също
като че ли цял живот
се опитват да докажат
теоремата на Ферма.


ОБРАТНА ЕВОЛЮЦИЯ

Когато последният художник
дорисува последната картина,

когато последният музикант
изсвири последния акорд,

когато последният поет
прочете последното си стихотворение,

хората могат окончателно да се превърнат в онези,
от които са произлезли.